O nama

Mi smo advokatski tim čije je sedište Novi Sad, a naša misija je pružanje kompletne pravne podrške svojim klijentima, ali i podizanje nivoa pravne svesti i sigurnosti u društvu. Okrenuti smo radu kako sa pravnim, tako i sa fizičkim licima.

Naši principi

dostupnost-advokata-novi-sad

DOSTUPNOST

U odnosu klijenta i advokata, advokat ne sme biti iznad klijenta, već ravnopravan sa njim.

oreknutos-rezultatima-advokatska-kancelarija

OKRENUTOST REZULTATIMA

Rezultati su krajnji cilj obraćanja klijenta advokatu.

individualizovan-pristup-advokatske-kancelarije

INDIVIDUALIZOVAN PRISTUP

Prvo saslušati, postaviti prava pitanja, analizirati, pa onda delovati.

fokus-na-jasnocu-advokat

AKCENAT NA JASNOĆI

Nije dovoljno da advokat preduzme radnje iz svog delokruga, potrebno je da i klijent razume svoja prava, i pravnu situaciju.

Oblasti rada

pravo-osiguranja

Pravo osiguranja

Savetovanje pre ugovaranja, zastupanje u pregovorima sa društvima za osiguranje, zastupanje u sudskim postupcima radi ostvarivanja prava.

radno-pravo

Radno pravo

Analiza spornih radnopravnih situacija, izrada opštih i pojedinačnih radnopravnih akata, i zastupanje u sudskim postupcima.

privredno-pravo

Privredno pravo

Analiza i predlozi, kao i izrada rešenja u pogledu osnivanja, promena, opštih i posebnih pravnih akata, ugovora, kao i naknade štete proizašle iz privrednog poslovanja.

prekrsjano-pravo

Prekršajno pravo

Procena slučaja i odbrana u prekršajnim postupcima povodom saobraćajnih, ali i carinskih, poreskih, trgovinskih, radnopravnih i drugih vrsta prekršaja

ugovorno-pravo

Ugovorno pravo

Pregled i konsultacija u pogledu postojećih, i sastav novih ugovora o prodaji, poklonu, zakupu, poslovnoj saradnji, ugovora o poverljivosti kao i drugih građanskopravnih i privrednopravnih ugovora.

odstetno-pravo

Odštetno pravo

Konsultacije i zastupanje u postupcima naknade štete različitih uzroka povrede na radu, saobraćajne nezgode, diskriminacija, povreda prava ličnosti, ugovorne štete (zbog povreda ugovornih obaveza), i drugo.

Insurance-Defence-Icon

Druge oblasti rada

Advokatska kancelarija Somer pruža pravnu pomoć svojim klijentima i u drugim pravnim
oblastima.

„Zašto angažovati advokata?“

usteda-novca-advokatska-kancelarija-novi-sad

Ušteda novca

Suočeni sa čestim zabludama o advokaturi, klijenti se često ustručavaju da kontaktiraju advokata, uvereni da će tako možda postići svoj cilj, ali uz značajne finansijske gubitke. Realnost je gotovo uvek suprotna.

usteda-vremna-advokatska-kancelarija

Ušteda vremena

Najčešći razlog obraćanja klijenta advokatu su situacije koje sam ne ume da reši, usled neraspolaganja stručnim znanjem. Međutim, često se dešava da će pojedine probleme klijenta, upravo zbog raspolaganja stručnim znanjem i iskustvom, advokat u ime stranke rešiti i mnogostruko brže i efikasnije.

ustea-advokat-novi-sad

Ušteda emocija, i mogućnost fokusa na sopstvenu produktivnost

Dok advokat radi ono za šta je stručan, klijent može da u potpunosti svoju brigu ostavi po strani, i posveti se onome što njega čini srećnim, ili produktivnim.

Najčešće postavljana pitanja

– o advokatima –

Advokat Novi Sad - Otkrijte naše najnovije vesti i objave