Advokat Novi Sad

Advokatska kancelarija Somer

Attorney Profile

Advokat Emil Somer je osnivač advokatske kancelarije Somer, sa približno decenijskim iskustvom rada u advokaturi i više hiljada uspešno obrađenih postupaka i rešenih pravnih problema.
No Image

Emil Somer

Advokat Emil Somer diplomirao je na Pravnom fakultetu u Novom Sadu 2012. godine, sa odličnim uspehom. Odmah nakon diplomiranja, započeo je advokatsko-pripravničku vežbu u renomiranoj novosadskoj advokatskoj kancelariji Travica. Nakon obavljenog advokatsko-pripravničkog staža, i kraće advokatske prakse, 2016. godine osnovao je Advokatsku kancelariju Somer, gradeći trajne i sadržajne odnose sa svojim klijentima.

Pretežne oblasti interesovanja i rada unutar kancelarije su mu privredno pravo, građansko pravo i pravo osiguranja. Govori tečno engleski jezik, a služi se i nemačkim.