Advokat Novi Sad

Advokatska kancelarija Somer

Attorney Profile

Nakon bogate i uspešne karijere na odgovornim pozicijama u Ministarstvu unutrašnjih poslova, advokat Goran Stupar nastavio je uspešnu praksu i u svojstvu advokata.
No Image

Goran Stupar

Advokat Goran Stupar diplomirao je na Pravnom fakultetu u Novom Sadu 2007. godine, a završio master studije na Pravnom fakultetu u Novom Sadu 2014. godine.

 

Od 1992. do 2018. godine bio je zaposlen u Policijskoj upravi u Novom Sadu na poslovima suzbijanja kriminaliteta, u periodu od početka 2016. do polovine 2017. godine rukovodio Grupom za suzbijanje krvnih, seksualnih i saobraćajnih delikata. 2018. godine, upisao se u imenik advokata Advokatske komore Vojvodine.

 

U svojoj profesionalnoj karijeri pohađao je više kurseva i seminara iz oblasti suzbijanja kriminaliteta (International Law Enforcement Academy Budapest; seminar OEBS-a Policija u zajednici i dr.). Oblasti užeg interesovanja mu je krivično, prekršajno, upravno i građansko pravo.

 

Oženjen je, otac dvoje dece.