Najčešće postavljana pitanja

o advokatima

Mogu li da priuštim zastupanje u sudskom postupku?

To je svakako tema o kojoj treba uvek da popričate sa svojim advokatom, čak i kad ste u poziciji da apsolutno nikakav materijalni trošak ne možete da podnesete. U advokatskoj tarifi predviđeni su različiti načini i dinamika plaćanja usluga, a advokat deo svojih usluga, u slučaju takvog dogovora sa klijentom, može da pruži i bez naknade.

Sumnjičav sam prema sudu i sudskim postupcima, vredi li?

Iako smo svedoci različitih priča i vesti vezanih za efikasnost pravosuđa i drugih državnih organa, prava slika generalno, a naročito uz veštog advokata na svojoj strani, vedrija je nego što se kroz popularne kanale plasira. Prema našem skromnom mišljenju uvek je bolje ostvariti svoja prava, bez obzira na put, nego u startu prihvatiti poraz iz straha od borbe.

Hoću li se nervirati?

Jedino ukoliko to želite. Upravo jedan od glavnih razloga za angažovanja advokata jeste da o vašem problemu pravne prirode brine stručno lice, a da za to vreme vi razmišljate o drugim stvarima i na miru vodite svoj život ili poslovanje.

Hoće li u postupku biti „veća dara nego mera“?

U većini postupaka, po okončanju postupka moguće je pretrpljene troškove refundirati od suprotne strane, po ostvarenom uspehu u sporu. Pre postupka, savremena advokatura izvršiće detaljnu analizu potencijalnog postupka, i ukazati na osnovanost prava ili zahteva koji je klijent prikazao, kako se klijent ne bi bez osnova izlagao troškovima. Popričajte o svemu tome sa svojim advokatom.

Šta dobijam angažovanjem advokata za pomoć u poslovanju?

U najkraćim crtama – uštede troškova, rešenje aktuelnih i prevenciju potencijalnih budućih problema, kao i smanjenje dela strahova i briga preduzetnika. Momenat koji klijenti najviše ističu upravo je duševni mir i sigurnost koji osećaju, kada umesto njih, različite brige koje se tiču pravnih aspekata poslovanja, brine i rešava stručno lice. Prekršaji, privredni prestupi, inspekcije, sporovi, samo su deo tih briga, o kojima je bolje da brine za to obučen advokat.

Šta advokat može potencijalno videti, što ja kao privrednik ne mogu sam?

Advokat je po pravilu lice koje se pet, deset ili više godina obučava za rešavanje problema pravne prirode. Nažalost, i dalje najčešća situacija u praksi izgleda tako da se naknadno, kada problem već nastupi, klijent obrati advokatu radi analize i mišljenja o problemu, i umanjenja posledica. Umesto toga, uputno je da preventive radi, za svaku nedoumicu pravne prirode koja se pojavi u poslovanju, konsultujete svog advokata, pre postupanja. Nekad na takav način, čak i jedan minut utrošenog vremena donese milionske uštede.

Da li advokat može, pored ušteda, da mi pomogne da kao preduzetnik i zaradim novac?

Naravno. Usled prirode svog posla, advokat razpolaže čitavim setom različitih znanja, pogleda, ali i kontakata, od kojih klijentu mnogi mogu biti od koristi. Ne ustežite se da postavite takva pitanja svom advokatu.

Da li je kod advokata stvarno „dobar dan – 100 evra“?

„Dobar dan“ nije deo advokatske tarife, i trebalo bi kao i poslovna ljubaznost i uslužnost, da se podrazumeva kao deo stručne etike advokata. Usluge advokata generalno se plaćaju, a njihova cena propisana je Tarifom o nagradama i naknadama troškova za rad advokata. Međutim, advokat ima mogućnost i da svoje usluge, ili deo usluga pruži bez naknade, ili da ih naplati tek po završetku određenog postupka, ili da ih naplati od suprotne strane u sporu.

Kao potencijalni advokatski pripravnik, kako da znam da je advokatura pravi poziv za mene, ili bar nešto u kom pravcu bih se na početku karijere usmerio?

Jedino kroz svoje, ili tuđa iskustva. Svesni da smo svi bili na tom mestu u životu, ali i iz želje da podignemo nivo advokature u celini, članovi naše advokatske kancelarije uvek su otvoreni za razgovor s mladim kolegama, bilo da se radi o advokatskim pripravnicima, mladim advokatima, ili diplomcima pa čak i studentima koji se tek spremaju da zakorače u advokatsku profesiju.

Koje je radno vreme advokata?

Zavisi. S obzirom da je delatnost advokata dobrim delom oslonjena o sud i druge državne organe, ali i privredne subjekte kao što su banke, radno vreme advokata pretežno je prilagođeno radnom vremenu ovih subjekata. Međutim, naročito iz obzira prema radnim obavezama klijenata, rad sa strankama advokati često obavljaju u popodnevnim časovima.