Druge oblasti rada

Ugovori su svuda oko nas. Stupamo u ugovorne odnose kada uđemo u gradski prevoz, naručimo piće u kafiću, kupimo hleb, ali i kad postižemo sporazum sa partnerima o zajedničkom ulaganju, poklanjamo nepokretnost, ili preduzimamo neke druge pravne radnje značajnije materijalne vrednosti.

Kako putem sopstvenih kapaciteta, tako i putem sistema stalnih saradnika iz redova advokata, ali i van advokature, naša advokatska kancelarija obezbeđuje kvalitetnu pravnu podršku svojim klijentima i u oblasti upravnog prava, krivičnog prava, bankarskog prava, prava intelektualne svojine, medjunarodnog privatnog i javnog prava, porodičnog i naslednog prava, kao i u drugim oblastima prava.

Slušajući potrebe naših klijenata i aplicirajući naše specifične osobine, prilagodili smo znanja i sposobnosti čak i ređim zahtevima koji se pred nas postavljaju, od strane onih kojima pravnu podršku pružamo.