Pravo osiguranja

Posebnu oblast fokusa advokatske kancelarije Somer čini pravo osiguranja.

Prvi segment našeg rada u oblasti prava osiguranja okrenut je pravnoj pomoći korisnicima osiguranja, bilo da se radi o pravnim licima, bilo fizičkim licima. Ta pravna pomoć podrazumeva ceo spektar pravnih usluga, u zavisnosti od potreba konkretnog osiguranika, i to počev od pravne pomoći i savetovanja prilikom pregovaranja uslova i ugovaranja osiguranja, pa do asistencije u realizaciji zahteva osiguranika kada se osigurani slučaj iz odgovarajuće polise osiguranja dogodi.

U praksi naše advokatske kancelarije, predmet pravne analize bile su različite sporne i nesporne pravne situacije u oblasti životnog osiguranja, kao i prevashodno neživotnog – osiguranja lica, osiguranja vozila i ostale imovine, osiguranja potraživanja, osiguranja robe, osiguranja opšte odgovornosti, i drugih vrsta osiguranja.

Pored delovanja u pravcu pravne podrške osiguranicima, advokatska kancelarija Somer poseduje široko iskustvo i u zastupanju privrednih subjekata iz oblasti osiguranja, kao i drugih privrednih subjekata pod nadzorom Narodne banke Srbije, a naročito društava za posredovanje i zastupanje u osiguranju.

U cilju postizanja optimalnih rezultata za naše klijente, stalne savetnike advokatske kancelarije Somer čine renomirani stručnjaci iz same delatnosti osiguranja.