Prekršajno pravo

Prekršaji predstavljaju blažu formu kaznenih dela iz kaznenopravnog zakonodavstva Republike Srbije.

Prekršajno pravo jedna je od najrasprostranjenijih, i najaktivnijih pravnih oblasti. U našoj zemlji, na dnevnom nivou od strane nadležnih ograna bude evidentirano i po više hiljada različitih prekršaja.

Među najčešće vrste prekršaja spadaju:

  • saobraćajni prekršaji (prekršaji pešaka, vozača, vlasnika vozila)
  • prekršaji iz domena javnog reda i mira (uzrokovani svađom, vikom i bukom, fizičkim sukobima na javnim mestima)
  • carinski prekršaji
  • poreski prekršaji
  • prekršaji iz oblasti radnih odnosa i bezbednosti na radu
  • komunalni prekršaji (pod ingerencijama komunalne inspekcije i komunalne policije)
  • trgovinski prekršaji (učinjeni u trgovini, prema drugim privrednim subjektima ali i prema potrošačima)
  • prekršaji u poslovanju subjekata iz finansijske delatnosti (deo portfelja klijenata kancelarije Somer čine pravni subjekti u delatnosti osiguranja, čije je delovanje čvrsto regulisano državnim, kao i propisima Narodne banke Srbije)
  • drugi prekršaji u privredi (regulisani zasebno propisima iz svake oblasti privrednog poslovanja)
  • drugi prekršaji fizičkih lica (primera radi – iz Zakona o ličnoj karti, Zakona o strancima, iz Zakona o divljači i lovstvu, Zakona o oružju i municiji, i slično)

Jedno od glavnih obeležja prekršaja je upravo njihova raznolikost. Prekršaji su propisani u nepreglednom broju propisa države, autonomne pokrajine i lokalne samouprave (u njihovim odeljcima koji nose naslov „kaznene odredbe“).

Kad god je propisom određenog nivoa vlasti naređeno određeno ponašanje, predviđena je i kaznena odredba za nepoštovanje tog modela ponašanja, otuda i rasprostranjenost i brojnost prekršaja.

U svom dosadašnjem radu, članovi tima advokatske kancelarije Somer sa uspehom su branili više od 200 fizičkih i pravnih lica, kao okrivljenih u prekršajnim postupcima.