Privredno pravo

Zajedničko u poslovanju privrednih subjekata, od najmanjih, mikro pravnih lica i preduzetnika, do multinacionalnih korporacija sa više desetina hiljada zaposlenih, jeste svakodnevno donošenje opštih i pojedinačnih pravnih akata. Advokatska kancelarija Somer privrednim subjektima pruža usluge izrade svih vrsta opštih akata za kojima se ukaže potreba u toku poslovanja (osnivački akti, pravilnici, statuti i drugo).

Asistiramo našim klijentima i u izradi pojedinačnih pravnih akata (odluke, rešenja i dr.), različitih ugovora u privrednom poslovanju, a pružamo i redovne konsultacije povodom različitih pravnih radnji koje naši klijenti planiraju da preduzmu, ili su eventualno već preduzeli.

Pomažemo našim klijentima i pri različitim transformacijama njihovog poslovanja, počev od samog osnivanja, promena pravne forme, pa do statusnih promena privrednih društava. Po potrebi, naš advokatski tim prati klijente i u postupcima likvidacije i stečaja.

Zastupamo naše klijente i u postupcima radi naplate njihovih potraživanja.

Advokatska kancelarija Somer pored sopstvenih kapaciteta, angažuje i stručnjake iz oblasti računovodstva, finansija i osiguranja, a sve u cilju sveobuhvatnog pristupa različitim situacijama sa kojima se klijenti susreću u poslovanju.