Radno pravo

Prema zvaničnim podacima, u Republici Srbiji radno angažovano je između 2 i 3 miliona stanovnika.

Advokatska kancelarija Somer pruža pomoć zaposlenima, kao i radno angažovanima van radnog odnosa, ali i osobama koje su ostale bez posla, ili tek traže posao. Težimo podizanju svesti zaposlenih, ispravljanju često neravnopravnog položaja zaposlenog sa poslodavcem, koji pretežno ima svoj izvor u nedostatku informacija.

 

Naš tim pruža pravnu pomoć i poslodavcima, pre svega kroz konsultacije, iznalaženje adekvatnih modela radnog angažovanja, kao i rešavanje eventualnih spornih pitanja za zaposlenima

Kroz ovu pomoć, naša kancelarija izrađuje različite pojedinačne i opšte radnopravne akte, kao što su:

  • ugovori o radu, ugovori o delu, ugovori o privremenim i povremenim poslovima, ugovori o dopunskom radu, ugovori o radu direktora
  • kolektivni ugovori, pravilnici o radu, pravilnici o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova, pravilnici o zaradama zaposlenih
  • ugovori o poverljivosti, sporazumi o stručnom usavršavanju, stipendijski ugovori

Advokatska kancelarija Somer zastupa svoje klijente i u sudskim postupcima povodom prava iz radnog odnosa, kao i drugih oblika radnog angažovanja.

Povod za sudske postupke često su pitanje nastanka, izmena ili prestanka takvih odnosa, ali i pitanje neisplaćenih davanja iz radnog odnosa, kao što su:

  • zarade, naknade troškova prevoza i drugih troškova, neisplaćene naknade za prekovremene sate i rad na dan praznika, topli obrok i regres
  • naknade zarade zbog bolovanja, porodiljskog odsustva i odsustva sa rada radi nege deteta
  • naknade štete zbog povrede na radu, naknade štete zbog neiskorišćenog godišnjeg odmora

Možemo da se pohvalimo rezultatima, kao i određenim doprinosom razvoju duha saradnje između poslodavaca i zaposlenih u našem gradu, i zemlji.