Ugovorno pravo

Ugovori su svuda oko nas. Stupamo u ugovorne odnose kada uđemo u gradski prevoz, naručimo piće u kafiću, kupimo hleb, ali i kad postižemo sporazum sa partnerima o zajedničkom ulaganju, poklanjamo nepokretnost, ili preduzimamo neke druge pravne radnje značajnije materijalne vrednosti.

Za većinu ugovora nije propisana obavezna pisana forma, što znači da oni mogu biti sačinjeni i usmeno. Za druge ugovore, propisana je obavezna pisana forma, a za određene ugovore i dodatne obavezujuće forme, poput različitih vrsta overe.

Čak i kada ne postoji zakonska obaveza zaključenja ugovora u pisanoj ili strožoj formi, pisani sastav ugovora je preporučljiv kada god je to moguće.

Najznačajnije prednosti kvalitetno sačinjenog pisanog ugovora su:

  • sigurnost i jasnoća u pravima i obavezama za obe ugovorne strane
  • očuvanje poverenja između ugovornih strana
  • prevencija potencijalnih sporova
  • povećanje šansi za ponovnu saradnju
  • poslovnost i profesionalnost u privrednom poslovanju

Naš advokatski tim svakodnevno sačinjava različite pisane ugovore za svoje klijente, među kojima su najčešći: ugovor o kupoprodaji nepokretnosti, ugovor o poklonu, ugovor o zajmu, ugovor o delu, bračni ugovor, ugovor o deobi zajedničke imovine, autorski ugovor, kao i različiti ugovori u privrednom poslovanju (ugovor o prodaji robe, ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji, ugovor o poverljivosti, ugovor o distribuciji, ugovor o posredovanju, i drugi).

Posedujemo stručnost u sačinjenju pisanih ugovora zasnovanu na jasnom poznavanju pravne struke, aktuelnog domaćeg i međunarodnog zakonodavstva, ali i bogatom iskustvu stečenom kroz uređenje različitih ugovornopravnih situacija, i rešavanje sporova.