sporazumni-razvod-braka

Porodično pravo- sporazumni razvod

Savremeno društvo nažalost prati tendencija porasta broja brakova okončanih razvodom.

Brak je zakonom uređena zajednica života muškarca i žene koji se sklapa na osnovu slobodnog pristanka budućih supružnika.

U ovoj, već dovoljno nepovoljnoj situaciji, kada supružnici odluče da je razvod jedino rešenje njihovih bračnih poteškoća, mogu da izaberu da bar malo olakšaju proceduru na način što će podneti predlog nadležnom sudu za sporazumni razvod braka.

Predlog se sastavlja u pisanom obliku sa jasno izraženom voljom supružnika da se brak razvede. Uz predlog se podnosi pisani sporazum o vršenju roditeljskog prava kao i pisani sporazum o deobi zajedničke imovine supružnika.

Supružnici bi trebalo da nastoje da na ovaj način okončaju svoje bračne odnose, uzimajući u obzir da je proces daleko efikasniji, manje stresan po samo supružnike, te i u najboljem interesu dece. S druge strane, u slučaju da se u periodu po podnošenju predloga, a u toku trajanja samog postupka, pojavi sporna situacija koja se ne može pravazići dogovorom, svaki od supružnika može odustati od predloga, te se odlučiti da prestanak bračne zajednice zahteva tužbom za razvod braka.

Sporazum je uvek bolje resenje!