prekrsaj

Prekršajno pravo- zahtev za sudsko odlučivanje

Zaustavljeni ste danas od strane službenog lica i uručen Vam je prekršajni nalog koji sadrži podatke o prekršaju i kazni koju treba da platite?

Kako biste izbegli komplikacije, a i s obzirom na mogućnost da iznos kazne bude prepolovljen ukoliko istu regulišete u roku od 8 dana, odlučujete se da je izmirite bez obzira što smatrate da Vam se predviđeni prekršaj ne može staviti na teret. Na ovaj način prihvatate prekršajnu odgovornost.

Postoji i drugačiji put koji je objašnjen samim prekršajnim nalogom, a kojim je najbolje da krenete uz pomoć svog advokata.

Ukoliko ste uvereni da prekršaj niste učinili, imate svedoke, ili znate da nema dokaza koji govore u prilog činjenici da ste postupili protivno zakonskim odredbama, možete nadležnom prekršajnom sudu podneti zahtev za sudsko odlučivanje o prekršajnom nalogu. Zahtev se podnosi lično na pisarnici prekršajnog suda ili preko pošte tako što se dostavlja potpisan prekršajni nalog, s tim da se uz njega može priložiti i pisana odbrana okrivljenog ili se mogu dostaviti ili predložiti dokazi. Druga mogućnost je i da na licu mesta, već prilikom izdavanja prekršajnog naloga, izjavite da zahtevate sudsko odlučivanje o istom.

Na ovaj način pokrenućete postupak pred nadležnim sudom u kojem ćete imati mogućnost da zaštitite svoja prava.

Ne prihvatajte odgovornost bez osnova, prepustite slučaj svom advokatu.